Podział wód mineralnych ze względu na skład chemiczny

szczawy – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1000 mg/dm³ wolnego dwutlenku węgla (CO2);

woda krzemowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 100 mg/dm³ kwasu metakrzemowego (H2SiO3);

woda kwasowęglowa – lecznicza, swoista, zawierająca od 250 mg/dm³ do 999 mg/dm³ wolnego CO2;

woda jodkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu jodkowego (I-);

woda glauberska – lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, w której udział jonów siarczanowego (SO42-)
i sodowego (Na+) wynosi co najmniej po 20% mval;

woda fluorkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu fluorkowego (F-);

woda chlorkowa – woda o składzie chemicznym z dominacją jonu chlorkowego (Cl-). W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta oznacza przekroczenie nawet 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody chlorkowe mają charakter wód słonych i solanek;

woda bromkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 5 mg/dm³ jonu bromkowego (Br-);

woda borowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 5 mg/dm³ kwasu metaborowego (HBO2);

woda arsenowa – lecznicza, swoista, o zawartości arsenu [As(III) lub As(V)] co najmniej 0,7 mg/dm³,
co odpowiada 1,3 mg jonu wodoroarsenianowego (HAsO42-) i 1 mg jonu arsenianowego (AsO2-);

woda manganowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu manganawego (Mn2+);

woda radoczynna – lecznicza, swoista, w której natężenie promieniowania jądrowego rozpuszczonych składników gazowych (głównie radonu) lub stałych (głównie radu) wynosi co najmniej 2 nCi/dm³;

woda siarczanowa – woda o składzie chemicznym z dominacją jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta oznacza przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody siarczanowe o tak wysokich względnych stężeniach siarczanów, spotykane są bardzo rzadko w naturalnych warunkach;

woda siarczkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1 mg/dm³ siarki oznaczalnej jodometrycznie występującej w postaci siarkowodoru (H2S), jonu wodorosiarczkowego (HS-), wielosiarczków
(H2Sx przy x=2-6) oraz w jonie tiosiarczanowym (S2O32-);

woda witriolowa – lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH;

woda żelazista – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 10 mg/dm³ jonu żelazawego (Fe2+).

       
 
 
 
 
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.